Regulatory press releases

Fantasma Games AB (publ.) redovisar rapport för det första kvartalet 2021

12 maj 2021 Fantasma Games (”FAGA”) AB (publ.) redovisar idag rapporten för det första kvartalet 2021. VD, Björn Kjellsson, blickar...
Regulatory press releases

Fantasma Games AB (publ.) tecknar avtal med QTech för speldistribution i Asien och andra tillväxtmarknader.

29 april 2021 Fantasma Games AB (publ.) tillkännager idag att ett avtal har tecknats med QTech Games för distribution av...
Regulatory press releases

Fantasma Games signs distribution agreement with Scientific Gaming

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES,…

Regulatory press releases

Fantasma Games tecknar distributionsavtal med Scientific Games Corporation

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER,…

Regulatory press releases

Fantasma Games AB (publ):s teckningsoptioner tas upp till handel på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER,...
Regulatory press releases

Fantasma Games AB (publ) är godkända för handel på Nasdaq First North efter genomförd unitemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER,…

Regulatory press releases

Fantasma Games AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning

18 MARS 2021 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS...
Non regulatory news Regulatory press releases

Fantasma Games AB (publ):s unitemission övertecknades kraftigt

16 MARS 2021 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS...
Non regulatory news Regulatory press releases

Fantasma IPO application period initiated

26 FEBRUARI 2021 Teckningsperioden för emission av units i Fantasma Games AB (publ) inför planerad notering på Nasdaq First North...
Non regulatory news Regulatory press releases

Press Release Regarding the Investment Memorandum

25 FEBRUARI 2021 Fantasma Games AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum inför nyemission av units i samband med notering på Nasdaq First...