Regulatory press releases

Fantasma Games byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Fantasma Games AB (publ) meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank...
Regulatory press releases

Fantasma Games AB (publ) – delårsrapport Q3 2023

Tredje kvartalet 2023 Totala intäkter uppgick till 14,5 (11,0) miljoner kronor och nettoomsättningen uppgick till 8,2 (8,7) miljoner kronor EBITDA...
Regulatory press releases

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FANTASMA GAMES AB (PUBL)

Aktieägarna i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 6 oktober 2023 klockan...
Regulatory press releases

Fantasma Games AB (publ) – delårsrapport Q2 2023

Andra kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 8,0 (7,5) miljoner kronor för kvartalet och 19,6 (12,3) miljoner kronor för första halvåret...
Regulatory press releases

Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2023 i Fantasma Games AB (publ)

Vid årsstämma i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 25 maj 2023, fattades i…

Regulatory press releases

Fantasma Games AB (publ) – delårsrapport Q1 2023

Första kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 11,6 (4,8) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 140 procent jämfört med Q1 2022...
Regulatory press releases

Fantasma Games publicerar årsredovisningen för 2022

Fantasma Games AB (publ) har idag, onsdagen den 12 april 2023, publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022 på bolagets webbplats,...
Regulatory press releases

Fantasma Games byter Certified Adviser till Erik Penser Bank

Fantasma Games byter Certified Adviser till Erik Penser Bank Fantasma Games meddelar att bolaget har ingått avtal med Erik Penser...
Regulatory press releases

Fantasma Games AB VD-ord – delårsrapport Q4 2022

Fjärde kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 10,0 (3,9) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 153 procent jämfört med Q4 2021...
Regulatory press releases

Fantasma Games VD-ord Q3-rapport 2022

Fantasma Games VD-ord Q3-rapport 2022 Fantasma Games presenterar bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022, 9 november, och kan återigen redovisa...