Posted on / by fantasmagames / in Regulatory press releases

Fantasma Games AB (publ) – delårsrapport Q1 2024

Fantasma Games AB (publ) Fantasma Games har idag publicerat Fantasma Games delårsrapport för kvartal 1 år 2024.

Höjdpunkter under första kvartalet

 • Rekord i spelhållning och stark tillväxt i USA
 • Expansion i den amerikanska och på fokusmarknader
 • Fortsatt leverans av högklassiga spel och nya rekord
 • Ökad produktionstakt
 • Stor potential inom Social Casino
 • Stabil kostnadsmassa och skalbarhet

Första kvartalet 2024

 • Spelbehållningen (GGR) uppgick till 151 (150) miljoner kronor under första kvartalet
 • Totala intäkter uppgick till 12,9 (14,5) miljoner kronor och nettoomsättningen uppgick till 10,1 (11,6) miljoner kronor
 • EBITDA för kvartalet uppgick till 2,7 (4,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 27% (39 %)
 • Resultatet för perioden uppgår till -0,7 (2,1) miljoner kronor

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Fantasma Games slår nytt rekord i spelbehållning under ett kvartal
 • Lanserade tre spel under kvartalet, två via Relax och ett via den egna plattformen
 • Lanserade samtliga USA-licensierade spel med Fanduel, en av de ledandeoperatörerna i USA

VD har ordet

REKORD I SPELBEHÅLLNING OCH STARK TILLVÄXT I USA

Vi inledde det första kvartalet år 2024 med ett nytt rekord i spelbehållning. Vi har nu visat på tillväxt tre kvartal i rad, där vi under detta kvartal levererar en spelbehållning om 151 MSEK. Samtidigt är spelbehållningen mer jämnt fördelad över flera spel, där majoriteten av spelbehållningen och intäkterna kommer från reglerade marknader. Sammantaget ser vi stor potential att fortsätta växa i takt med att fler spel lanseras på fler marknader samt givetvis genom nya spellanseringar.

Fortsatt expansion på den amerikanska och fokusmarknader
Vi fortsätter att växa på den amerikanska marknaden och vinner ytterligare marknadsandelar i flertalet delstater, under det första kvartalet stod marknaden för cirka 40 % av totala spelbehållningen. Detta tack vare lyckade lanseringar, bland annat med FanDuel samt exklusiva spelsläpp med BetMGM. Vi ser fortsatt stora tillväxtmöjligheter i USA, och hittills har vi endast lanserat en mindre del av vår portfölj, vår målsättning är att lansera fler spel i ökad takt med ledande aktörer i flera delstater. Vi ser därutöver god utveckling även på andra fokusmarknader, mycket tack vare att vi ständigt utvecklar de befintliga samarbeten vi har med ledande operatörer.

Fortsatt leverans av högklassiga spel och nya rekord
Under kvartalet lanserades tre spel: Wins of Mermaid, Shadow Summoner Elements och Miss Rainbow. Wins of Mermaid och Shadow Summoner Elements lanserades via Relax Gaming och nådde flertalet starka operatörer vid lanseringen på över 100 marknader, vilka mottogs väl av både operatörer och spelare. Båda spelen hade ett spelarengagemang som var över genomsnittet, där Shadow Summoner Elements uppvisade det högsta spelarengagemanget och det högsta antalet snurr per spelare under de första dagarna jämfört med alla våra tidigare spellanseringar, vilket är ytterligare bevis på att vi levererar det som marknaden efterfrågar. Vidare är det glädjande att det är vårt mest framgångsrika spel när det gäller spelomsättning under de första 30 dagarna, vilket speglar det höga spelarengagemanget.

Under första kvartalet nådde vi nya högre nivåer i antalet spelare och slog vårt tidigare rekord med över 20 %, vilket visar att vi kontinuerligt växer vår räckvidd både bland operatörer och spelare.

Ökad produktionstakt samt möjligheter inom Social Casino
Avseende produktionen under första kvartalet, har vi delvis lanserat spel som är i linje med de vi släppte under första kvartalet förra året, där vi har liknande spelmekaniker som har fått mycket god respons från både operatörer och spelare. Vi har visat, och har, en ökad produktionstakt vilket bäddar för fler spelsläpp under året och därefter, med bibehållen kostnadsmassa vilket visar på den inneboende skalbarheten i verksamheten.

Social Casino fortsätter att växa och under kvartalet har vi lanserat spel med fler nya operatörer. Vi ser en fortsatt ökande trend och vi får allt fler förfrågningar om direktintegrationer med oss. Vi har även ingått starka samarbeten med sociala casinon där vi under första kvartalet producerade ett exklusivt spel för ett socialt casino samtidigt som att vi kommer att lansera en unik version av ett befintligt spel för en operatör under andra kvartalet. Detta har möjliggjorts genom vår egen plattform, vilket möjliggör allt fler direktintegrationer med operatörer, vi blir därmed allt mer flexibla i vårt spelskapande och i vår distribution.

Vi ser allt mer trafik som går via vår egen plattform, och under första kvartalet stod plattformen för 15,9 MSEK i spelbehållning, vilket är en ökning med 200% jämfört med fjärde kvartalet. Målsättningen är att betydligt öka dessa intäkter under de kommande kvartalen, vilket leder till starkare marginal.

Stabil kostnadsmassa och skalbarhet
Produktionskostnaderna under kvartalet är mycket lik förra årets, trots att vi ökar produktionstakten under året. Detta visar att vi blir allt effektivare i vår produktion och att vi håller oss till våra mål om att bibehålla en liknande kostnadsmassa framöver, samtidigt som intäkterna från våra spel ökar. Vi förväntar oss att certifieringskostnaderna kommer öka något mer under andra och tredje kvartalet då vi nu kommer att certifiera delar av vår befintliga portfölj som ännu inte är lanserad i USA. Detta för att möjliggöra fortsatt expansion under de kommande kvartalen samt genomföra betydligt fler lanseringar innan årets slut.

Spännande år framöver
Vi har ett intressant år framför oss där vår ambition är att lansera allt fler spel samt en större del av den befintliga portföljen på marknader såsom den amerikanska och andra spännande tillväxtmarknader runt om i världen. Jag är mycket glad och stolt över teamet som gång på gång lyckats överprestera och vi visar att vi kontinuerligt blir bättre i vår produktion och kan leverera spel i absolut världsklass, med en bråkdel av de resurser som våra konkurrenter disponerar.

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen besök www.fantasmagames.com eller kontakta Fredrik Johansson på tel. 0730232329 alt. e-post: fredrik@fantasmagames.com

Fredrik Johansson, VD för Fantasma Games AB (publ)
Email: fredrik@fantasmagames.com

Om Fantasma Games

Fantasma Games, listat på Nasdaq First North, är en spelstudio baserad i Stockholm som grundades 2016. Företaget har som mål att utveckla högkvalitativa spel och bär en vision om att skapa ”slots beyond gambling”. Den kontinuerligt växande spelportfölj inkluderar bland annat spel som Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion, vilka alla har blivit mycket uppskattade av spelare världen över. Idag är våra spel tillgängliga via över 250 operatörer, inklusive välkända namn som BetMGM, DraftKings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.

Denna information är sådan som Fantasma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 08 maj 2024 kl. 07:30 CET