Posted on / by fantasmagames / in Regulatory press releases

Fantasma Games AB (publ) – delårsrapport Q1 2023

Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 11,6 (4,8) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 140 procent jämfört med Q1 2022
  • EBITDA uppgick till 4,5 (-0,6) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 39% (-12%)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,6 (-0,69) kronor

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Fantasma Games lanserar Goat Rush via distributören Light & Wonder i januari samt Fortune Llama via distributören Relax Gaming i februari
  • Fantasma Games släpper sitt försa Jackpottspel tillsammans med Relax Gaming
  • Fantasma går live med flera nya operatörer under första kvartalet, däribland Draftkings, Rush Street Interactive och Ceasar Palace i USA samt Bet365 i Europa

Ett nytt rekordkvartal med en tillväxt om 140%, EBITDA marginal om 39% samt positivt kassaflöde.

En intensiv höst med förbättrad produktion, tillsammans med en ihärdighet för att nå ut till allt fler operatörer, lägger grunden för ett framgångsrikt första kvartal under 2023. Under kvartalet genomförde vi flera lyckade spellanseringar, vi lanserade delar av vår befintliga portfölj med spel hos nya operatörer samt nya marknader. Det har resulterat i att vi når ett nytt spelhållningsrekord om 150 MSEK (39 MSEK), vilket motsvarar en ökning om 288 %. Den starka tillväxten, tillsammans med vår skalbara affärsmodell, resulterar i en EBITDA marginal om 39 %, att jämföra med -12 % under föregående år. Lönsamheten förbättras på sista raden och vi når under kvartalet ett positivt kassaflöde i verksamheten, därmed är ännu ett mål nått.

Lyckade spellanseringar tillsammans med ökad räckvidd bland operatörer

En lansering som stack ut under kvartalet var Fortune Llama, med vilket vi nådde flera rekord, avseende både spelbehållning samt antalet aktiva spelare under första månad efter lansering. Vi nådde med Fortune Llama över ca 50 % fler spelare vid den här lanseringen jämfört med en lansering av ett spel under samma period under föregående år. Detta visar dels på att intresset för att våra spel ökar, dels att vår räckvidd genom ledande operatörer ökar successivt. Fortune Llama lanserades via Relax Gaming och omfattar inte marknader såsom USA och Italien förnärvarande, vilket visar på att räckvidden även ökar inom vår distributionspartner Relax Gaming på våra andra marknader.

Med Fantasmas andra distributionspartner, Light & Wonder, når vi ut i USA, Italien andra nya reglerade marknader. Genom lanseringarna via Light & Wonder förväntar vi oss att se en ännu starkare tillväxt i antalet nya spelare, som vi når framgent vid lanseringar av nya spel.

Lansering med flera ledande operatörer under första kvartalet

Vi lyckades lansera spel med flera ledande operatörer under Q1, såsom Draftkings, Bet365, Rush Street Interactive, Caesars Palace samt NLO (Nederlandse Loterij). Flera utav av våra befintliga spel har lanserats men fler lanseringar förväntas under våren. Genom operatörerna, tillsammans med tillkommande nya operatörer kommer vår räckvidd öka, vilket skapar bättre förutsättningar för ännu starkare lanseringar framgent.

Under kvartalet är vår spelhållning fortsatt fördelad i linje med helåret för 2022 där England (22 %) är störst följt av Finland (15 %), USA (15 %), Sverige (7 %) och resterande länder ca 41 %. Vi har stora förhoppningar om att öka marknadsandelen i USA, Italien, Spanien och Portugal framgent vilket möjliggörs av nya operatörer som vi har gått live med under den senaste tiden. Vi tittar även alltmer på flera marknaderna i Sydamerika där vi har stora förhoppningar om att lansera delar av vår befintliga portfölj inom kort.

Avseende fördelningen av spelhållning mellan nya spel och long-tail så speglas det mycket av att vi hade flera väldigt lyckade spellanseringar under första kvartalet. Nya lanseringarna stod för 67 %, 100 MSEK (11 MSEK) och long-tail för 33 %, 49 MSEK (28 MSEK). Vår long-tail växer successivt och enbart long-tailen är lika mycket som den totalen spelhållningen under Q1 år 2022. Våra spel har en lång livslängd och den får allt större betydelse när befintlig portfölj lanseras på nya, reglerade marknader. Fördelningen visar också vikten av nya lanseringar, något som kommer bli fler under år 2023 jämfört med år 2022.

Upplagt för ett händelserikt år

Vi har en spännande period framför oss där vi har som ambition med att lansera två spelsläpp under Q2 som sedan kommer följas upp med en ännu intensivare release plan under hösten där totalt sju spel förväntas att lanseras. Detta innebär att vissa kvartal ibland kan blir starkare än andra, men att den totala volymen successivt ökar i och med att nya lanseringar har en stor långsiktig påverkan genom att long-tailen påverkas positivt av nya marknader och operatörer som kontinuerligt adderas.

Vi har skapat starka förutsättningar genom att vi nu når många av världens ledande operatörer tillsammans med en spelproduktion som håller en väldigt hög nivå, vilket banar vägen för att nå nya rekordnivåer för bolaget under året och i framtiden.

Fredrik Johansson,
VD och grundare Fantasma Games

Kvartalsrapport på Fantasma Games hemsida: https://www.fantasmagames.com/financial-reports/

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Fredrik Johansson, VD Fantasma Games AB (publ)
fredrik@fantasmagames.com
+46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls, Medallion och Elemento uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Paddy Power, BetMGM och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan som Fantasma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2023 kl. 07:30 CET.