Posted on / by fantasmagames / in Regulatory press releases

Fantasma Games AB (publ) – delårsrapport Q2 2023

Andra kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 8,0 (7,5) miljoner kronor för kvartalet och 19,6 (12,3) miljoner kronor för första halvåret 2023
  • EBITDA för kvartalet uppgick till 1,5 (1,1) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 18% (14%) och 6,0 (0,5) miljoner kronor, motsvarande en marginal om 30% (4%) för första halvåret
  • Spelbehållningen uppgår till 101 (84) miljoner kronor under andra kvartalet och 250 (123) miljoner kronor under första halvåret 2023

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Fantasma Games lanserar sin spelportfölj på Fortune Coins, ett Social Casino på amerikanska och kanadensiska marknaden. Vid kvartalets utgång har sju spel lanserats, och fler lanseringar kommer ske under Q3.
  • Fantasma Games genomförde ett spelsläpp med Entain under två veckor. Rich raptors kommer vara tillgängligt exklusivt på Entains varumärken, vilket inkluderar Ladbrokes och Bwin med flera, fram till den globala lanseringen den 4 juli
  • USA blev största marknad gällande spelbehållning under kvartalet
  • Fantasma Games erhåller svensk licens för spelutveckling

Andra kvartalet för år 2023 var ett intensivt kvartal med ett högt produktionstempo där vi nu har fler spel i produktion, efter att ha lanserat spel under kvartalet som slått tidigare rekord vid lansering. Totalt har vi lanserat två spel under kvartalet samtidigt hade vi sju spel under produktion, i olika faser, där fyra spel kommer släppas under kvartal tre samtidigt som vi redan nu har satt väldigt intressanta koncept inför kvartal fyra, likväl för år 2024. Anledningen till färre släppta spel än beräknat under kvartal två ligger i att våra distributionspartners tillfälligt skjutit på lanseringar vilket resulterar i att vi i stället förväntas lansera fyra spel under kvartal tre. Med tidigare lyckade lanseringar så når vi nu en allt högre kvalitet i våra spel när det kommer till både presentationen av spelet till mekaniken i spelen, vilket bäddar för allt starkare lanseringar framgent.

Andra kvartalet enligt prognos trots färre spellanseringar än beräknat.

Vi avslutar kvartalet enligt årets planerade prognoser gällande både intäkter och kostnader, detta trots en förskjuten lansering av ett spel under kvartal två som förskjuts till kvartal tre, något vi är nöjda med att kunna leverera.

Färre spelsläpp under kvartalet medför att intäkter från nya lanseringar blir mindre under kvartalet, likväl är det intäkter som kommer falla in under året, vilket är i linje med våra tidigare prognoser. Vi har därmed en väldigt intensiv höst med många nya spellanseringar, lanseringar av befintliga spel på nya marknader samt genom nya partners och operatörer på flertalet marknader, vilka kommer att lanseras under andra halvåret år 2023.

Som ytterligare bevis på senaste tidens framgångar noterar vi att koncernens kassaflöde är positivt med 2,9 MSEK under kvartalet, och likvida medel uppgår vid kvartalets slut till 9,1 MSEK, jämfört med 6,1 MSEK vid förra kvartalet. Omsättningstillgångarna uppgår till 15,7 MSEK, vilket sätter bolaget i en trygg position framgent för fortsatt lönsam tillväxt.

Starka long-tail intäkter

En viktig del av vår affär är att våra long-tail intäkter hela tiden ökar, d.v.s. spel som vi har släppt för längre än 6 månader sedan. Dessa intäkter indikerar ”stickiness” i våra spel samtidigt som det är ett kvitto på att våra spel levererar utefter efterfrågan på marknaden. Under kvartalet stod vår long-tail intäkter för 57 MSEK, att jämföra med 32 MSEK under Q2-22, en ökning om 80%, det är även en ökning från Q1-23 om 16% vilket visar på att vår long-tail intäkter successivt ökar.

USA – Fantasmas största marknad

Vi ser en fortsatt stark tillväxt på de reglerade marknaderna, med primärt fokus på USA som nu har blivit vår största marknad. Den amerikanska marknaden stod för 20% av vår spelbehållning under kvartal två, vilket fortfarande enbart är baserat på sju spel som för tillfället är tillgängliga. Vi har inte ännu sett den fulla potentialen från vissa nya operatörer som vi har lanserat med under våren, då integrationen i deras mobilappar tagit längre tid än väntat. Det återstår även några större operatörer som vi fortfarande inte lanserat några spel med, såsom Fanduel och Penn Entertainment.
Vi ser utöver USA en fortsatt tillväxt på andra marknader, däribland Grekland, Italien samt Sydamerika. På dessa marknader har flera nya spännande samarbeten fallit på plats för att lansera fler spel och därmed ta ytterligare marknadsandelar.

Social Casino går starkt

Under kvartalet lanserade vi spel med Fortune Coins, ett Social Casino i USA och Kanada, vilket är ett nytt intäktsben för oss. Vi har nu totalt två Social Casino som vi är live med och det stod för ca 10% av bolagets intäkter under kvartalet. Detta är endast baserat på sju spel som vi lanserat, ambitionen är att vi ska lansera flera spel inom genren framgent. Vi för nu ytterligare diskussioner med flera andra Social Casino-partners som vi förväntar kan komma att realiseras under andra halvan av året.

Fantasma lanserar egen plattform

Vi har under en längre tid övervägt att lansera vår egen plattform, en så kallad RGS (Remote Game Server). Vi har under året hittat en lösning som innebär att vi endast behöver ta marginella kostnader för att genomföra detta, och har gått live med våra första spel i slutet av kvartal två med ett fåtal utvalda operatörer, för en betalansering, vilket givit goda resultat.

Genom att lansera vår egen plattform kommer vi att kunna släppa våra spel centralt, likväl kommer vi att fortsätta använda distributörer i den utsträckning som vi gör idag. Plattformen möjliggör att vi kan använda fler distributörer på samma gång för att maximera vår räckvidd ytterligare. Vi kommer även kunna lägga till fler distributionspartners samt göra direktintegrationer med operatörer, vilket kommer att innebära att vi kommer kunna skapa ännu bättre förutsättningar för att nå betydligt många fler spelare vid varje lansering.

En egen plattform medför även andra fördelar i och med att vi möjliggör en ännu effektivare produktion, självbestämmande av lanseringsdatum, och framförallt skapa ännu bättre förutsättningar för att förbättra våra marginaler framgent.

Reglerade marknader

Under andra kvartalet erhöll vi en svensk spellicens, vilket markerar vårt första steg mot att förvärva fler spellicenser. Processerna har påbörjats i England och Michigan, med New Jersey som nästa fokus. Även om dessa licenser kommer att ha en marginell påverkan på våra kostnader under året, ser vi det som avgörande för utvecklingen av vår egen plattform och framtida tillväxt. Dessa licenser kommer att låta oss dra nytta av fler distributionspartners, genom att nå ännu fler operatörer vid varje lansering, vilket ger en större räckvidd och exponering för våra spel.

Stark inledning på tredje kvartalet

Vi har upplevt en spännande inledning på tredje kvartalet med en händelserik juli, där vi hade en framgångsrik global lansering av Rich Raptors, vilket även blev vår näst bästa exklusiva release från den 20:e juni till den 4:e juli, mycket tack vare en stark push från Entain.

Payday Express, som lanserades den 26:e juli i USA och den 27:e juli i Europa, har redan etablerat ett nytt rekord för vår bästa lansering hittills. Anledningen till denna framgång är att spelet släpptes exklusivt med flertalet ledande operatörer såsom BetMGM (USA), Paddy Power/ Betfair (England), NLO (Nederländerna), PAF (Sverige, Finland, Estland), och Rush Street (Colombia, Mexiko och Ontario). Denna prestation visar på den stora framgångspotentialen för framtida lanseringar av nya spel, samtidigt som vi kan förlita oss på växande longtail intäkter.

Vägen framåt

Vi har en spännande period framför oss med en egen plattform och flera intressanta spelsläpp. Vi har skapat starka förutsättningar genom att ha ett kvitto på att skapa spel vilka når marknaden via världens ledande operatörer genom en spelproduktion som håller exceptionell nivå, vilket banar vägen för att fortsätta exekvera under året och därefter.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Fredrik Johansson, VD Fantasma Games AB (publ)
fredrik@fantasmagames.com
+46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 250 operatörer däribland BetMGM, Draftkings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan som Fantasma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 09 augusti 2023 kl. 07:30 CET