Posted on / by Fredrik Johansson / in Regulatory press releases

Fantasma Games AB (publ.) redovisar rapport för det första kvartalet 2021

12 maj 2021 Fantasma Games (”FAGA”) AB (publ.) redovisar idag rapporten för det första kvartalet 2021. VD, Björn Kjellsson, blickar tillbaka och summerar kvartalet som ett ”ett minst sagt spännande och intensivt sådant”.

Kvartalet präglades till stor del av vår notering på Nasdaq First North i kombination med stark tillväxt. I och med introduktionen skapade vi en stabil grund att stå på i vår strävan att nå de finansiella målen. Parallellt säkrades nödvändig finansiering för vår fortsatta tillväxtresa.

Fantasma Games avslutade 2020 väldigt starkt och vårt momentum från det fjärde kvartalet har fortsatt in i 2021. Det speglas inte minst av spelomsättningen som ökade till 65 MEUR, motsvarande en ökning med 47% jämfört med första kvartalet förra året. Det resulterade i sin tur i att vår nettoomsättning ökade med 69% samma period.

I mars lanserades vårt spel ElementoTM vilket utgör ett viktigt komplement till vår produktportfölj, och som mottogs positivt på marknaden av såväl operatörer som spelare. För oss är det ytterligare ett tecken på den stora, långsiktiga, potential Fantasma har som spelutvecklare.

Helt i linje med vår strategi har vi under kvartalet tagit viktiga steg för att öka vår distribution och därmed räckvidd. Den 30 mars tecknades, ett för bolaget mycket viktigt distributionsavtal med Scientific Games. Avtalet möjliggör för Fantasma att släppa spel hos operatörer i USA, Kanada, Europa samt Sydamerika, tex Draft Kings, Golden Nugget och Pokerstars.

Översikt perioden jan-mar 2021

  • Nettoomsättningen växte under kvartalet till 1,072 TSEK (635 TSEK) vilket motsvarar en ökning om 69% jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA förbättrades till -655 TSEK (-1 279 TSEK)
  • Periodens resultat uppgick till -1 036 TSEK (-1 280 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,74 SEK)

För mer info kontakta Björn Kjellsson, bjorn@fantasmagames.com, telefon +46 706 534889

Denna information är sådan som Fantasma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj kl. 08:30.

Om Fantasma Games AB (publ.): Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa ”slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj, som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways och Elemento, uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Unibet, Svenska Spel och Betsson,

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och på mail ca@mangold.se.

LÄNK TILL RAPPORTEN