Posted on / by Fredrik Johansson / in Regulatory press releases

Fantasma Games stärks med ny storägare och nytt kapital

Stockholm 2021-09-16

Spelbolaget Fantasma Games AB (NASDAQ: FAGA) genomför en riktad emission om 8 miljoner SEK. I och med detta fördjupar ägarfamiljerna Knutsson och Lundström sitt engagemang i bolaget samtidigt som Svea Ekonomi ansluter som ny storägare.

I samband med det nyligen ingångna avtalet avseende förvärvet av spelproducenten Wiener Games OOD har styrelsen i Fantasma Games AB beslutat att genomföra en riktad emission om 8 MSEK. Beslut om emissionen har fattats av styrelsen i Fantasma Games under bemyndigande som styrelsen erhöll vid ordinarie stämma i februari 2021.

Vi identifierade en affär som innebär att vi snabbt kommer att kunna skala upp vår produktion för att möta ökad efterfrågan på våra spel. Den riktade emissionen gör att vi kan genomföra förvärvet en snäv tidsram till trots. Med såväl befintliga som nytillkomna storägares förtroende i ryggen går vi en intressant höst till mötes, säger Fantasma Games tf vd Jacob Sachs i en kommentar.

Emissionen innebär att familjerna Knutsson och Lundström (NetEnt, Betsson mfl.) tillsammans tecknar aktier för ytterligare 3 miljoner SEK i Fantasma Games. Vidare tecknar Svea Ekonomi aktier för 4 miljoner SEK, jämte ett mindre antal investerare som tillsammans tecknar aktier för 1 miljon SEK. Teckningskursen i emissionen har bestämts, utan rabatt, till det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) i bolagets aktie under de senaste 30 handelsdagarna. Totalt kommer 221 370 aktier att emitteras, innebärande en utspädning om 8,03%.

Denna information är sådan som Fantasma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 september 2021 kl. 08:30.

För mer information, kontakta Jacob Sachs, tf VD på Fantasma Games jacob@fantasmagames.com eller telefon +46 0708-143993.

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Bolagets produktportfölj, som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways och Elemento, är tillgänglig världen över via mer än 200 spelsajter och online-casinon, däribland Leo Vegas, Unibet, Svenska Spel och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer: 08-5030 1550 eller e-post: ca@mangold.se.