Posted on / by fantasmagames / in Regulatory press releases

Teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas till cirka 93,3 procent och Fantasma Games AB tillförs cirka 7,2 MSEK

Fantasma Games AB (publ) (“Fantasma Games” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades i samband med Bolagets IPO under det första kvartalet 2021. Totalt nyttjades 522 445 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 93,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 522 445 aktier till en teckningskurs om 13,87 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Fantasma Games cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader.

“Emissionen vi nu genomför är en del av det erbjudande som riktades till marknaden i samband med att vi noterade bolagets aktie på First North förra året, och bolagets finansiella strategi. Att vi fått ett sådant positivt gensvar från våra aktieägare visar på ett fortsatt förtroende för vår verksamhet, vilket naturligtvis känns oerhört glädjande”, säger Fredrik Johansson, grundare och VD Fantasma Games. “Med dessa pengar står vi väl rustade att fortsatt kunna bedriva verksamheten enligt utstakad plan, och därigenom nå de mål vi satt.”

Bakgrund

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågick under perioden från och med den 10 maj 2022 till och med den 24 maj 2022. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 fastställdes till 13,87 SEK.

Interimsaktier

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 ökar antalet aktier i Fantasma Games med 522 445 aktier, från 3 034 090 aktier till totalt 3 556 535 aktier. Aktiekapitalet ökar med 130 611,25 SEK, från 758 522,50 SEK till 889 133,75 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO1 uppgår utspädningen till cirka 14,7 procent baserat på antalet aktier efter nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Fantasma Games i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För ytterligare information:

VD Fredrik Johansson

Fredrik@fantasmagames.com

+46 730 23 23 29

Om Fantasma Games AB (publ):

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj, som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways och Elemento, uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel tillgängliga på över 200 sajter, däribland Leo Vegas, Unibet, Svenska Spel och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och mailadress ca@mangold.se.

Detta offentliggörande innehåller information som Fantasma Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande, via kontaktpersonens försorg, den 31 maj 2022 kl. 11:30 CET.