Posted on / by fantasmagames / in Regulatory press releases

Fantasma Games VD-ord Q3-rapport 2022

Fantasma Games VD-ord Q3-rapport 2022

Fantasma Games presenterar bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022, 9 november, och kan återigen redovisa bolagets starkaste kvartal hittills.

Tredje kvartalet 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 8,7 (1,3) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 597 procent jämfört med Q3 2021

• Spelintäkterna uppgick till 7,5 (1,3) miljoner kronor för kvartalet, motsvarande en ökning om 502 procent

• EBITDA uppgick till 2,1 (-1,6) miljoner kronor

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,34 (-0,70) kronor

Väsentliga händelser under kvartalet

• USA har blivit Fantasma Games näst största marknad under kvartalet

• Stärkta samarbeten med ledande aktörer på befintliga marknader

• Snabbare lönsamhet bland nya spelsläpp

Väsentliga händelser efter kvartalet

• Fantasma Games släpper sitt första spel i New Jersey

• Incitamentsprogram 2022/2025A och 2022/2025B godkänns via extra bolagsstämma den 30 september

VD har ordet

Kvartalet i korthet

Nettoomsättningen uppgick till 8,7 (1,3) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 597 % där spelintäkterna uppgick till 7,5 (1,3) miljoner kronor för kvartalet, motsvarande en ökning om 502 %.Den organiska omsättningen genom Fantasma Games stod för 5,5 miljoner kronor, och förvärvad tillväxt genom Wiener Games stod för 3,2 miljoner kronor.

En bidragande faktor bakom Fantasma Games tillväxt var att den totala spelomsättningen ökade till 1 857 (797) miljoner kronor, en ökning med 133 % under tredje kvartalet, samt att spelbehållningen ökade till 88 (23) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 278 %. En bidragande faktor bakom den högre spelbehållningen än spelomsättningen är att spelmarginalen var 4,7 (2,9) %. Ökningen beror på flera orsaker, främst på att Fantasma Games växer i länder som Storbritannien och USA, där operatörer eftersträvar högre spelbehållning, men också på vilka spel som är populära under perioden.

Stark tillväxt under lönsamhet och jämn intäktsfördelning under kvartalet

Tredje kvartalet 2022 har varit ett intensivt och produktivt kvartal, där Fantasma Games har stärkt sin ställning på både den amerikanska och europeiska marknaden. Trots ökad makroekonomisk turbulens har vi lyckats slå tidigare intäktsrekord från andra kvartalet 2022. Detta kommer som en följd av att vi sett ökad efterfrågan på våra spel, som visat en jämn fördelning gällande intäkter från nya spelsläpp och ”long tail”. Nya spelsläpp stod för 61 % och intäkter från long-tail stod för 39 %. Vi är mycket nöjda med detta resultat, som innebär att vi uppnått lönsamhet inom 180 dagar med majoriteten av våra 4 nyaste spelsläpp under de senaste 6 månaderna, ett mål som vid börsintroduktionen var 50 %.

Fortsatt expansion och vunna marknadsandelar på reglerade marknader

Under kvartalet har vi ökat våra samarbeten, inte bara på tidigare etablerade marknader i Europa, utan även på vår nu viktigaste marknad, USA. Den amerikanska marknaden har klivit upp och blivit vår nästa

största marknad under kvartalet, trots att vi i dagsläget bara är aktiva med 3 spel hos en enda operatör, BetMGM. Under kvartalet stod intäkterna från USA för ca 16 % av omsättningen, och vi har stora förhoppningar om att kunna presentera ytterligare operatörer på den amerikanska marknaden framgent,vilket förväntas bidra till omsättningstillväxt.

I Storbritannien har vi lyckats expandera ytterligare genom nya upparbetade samarbeten med bland annat Flutter Entertainment, Gamesys och Entain. Storbritannien stod för ca 23 % av våra intäkter under Q3, vilket kan jämföras med 5 % under Q3 2021.

Stark efterfrågan innebär ökad produktion framöver

Det gläder mig att Fantasma Games har sett en ökad efterfrågan på våra spel, och vi kommer därför utöka bolagets produktionsförmåga till 2023, för att kunna fortsätta leverera spel i världsklass. Detta möjliggörs bland annat genom dotterbolaget Wiener Games, som visat på stark omsättningsökning under kvartalet. Tillsammans släpper vi ett nytt spel under början av 2023, Volatile Egypt, vilket vi har stora förhoppningar skall kunna bidra starkt till vår dynamiska spelportfölj. Målsättningen är att utöka produktionskapaciteteten under år 2023, för att kunna lansera ett spel per månad, vilket förväntas driva ytterligare tillväxt samtidigt som vi ser fortsatta synergieffekter inom koncernen. Vi ser därutöver stora möjligheter till att fortsätta växa på marknader som varit starka de senaste kvartalen, där både den viktiga amerikanska marknaden och den som etablerats i England visar på fortsatt stora tillväxtmöjligheter. Sammantaget står Fantasma Games inför en väldigt spännande framtid. Vi har bevisat att våra spel passar den amerikanska marknaden samtidigt som vi har skapat stark tillväxt på befintliga, reglerade marknader i Europa.

Fredrik Johansson,
VD och grundare av Fantasma Games

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Fredrik Johansson, VD Fantasma Games AB (publ)

fredrik@fantasmagames.com
+46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls, Medallion och Elemento uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Paddy Power, BetMGM och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Denna information är sådan som Fantasma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 09 november 2022 kl. 08:30 CET.