Posted on / by Fredrik Johansson / in Regulatory press releases

Fantasma Games slutför förvärvet av Wiener Games och senarelägger bokslutskommuniké

Stockholm 29 november 2021

Som Fantasma Games AB (publ) (”Fantasma”) offentliggjorde den 16 september 2021 har Fantasma ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Wiener Games OOD (”Wiener Games”) mot en köpeskilling bestående av kontanter och aktier i Fantasma (“Transaktionen”). Alla relevanta tillträdesvillkor för Transaktionen har nu uppfyllts, och Fantasma har idag slutfört Transaktionen och tillträtt aktierna.

Till följd av slutförandet av Transaktionen har Fantasmas styrelse idag fattat beslut om emission av 56 124 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, säljarna av Wiener Games som har tecknat aktierna genom kvittning av sin fordran på sammanlagt 2 028 248 SEK mot de emitterade aktierna.

Teckningskursen i emissionen uppgår till 36,1386 SEK per aktie, vilken – i enlighet med avtalet avseende Transaktionen – motsvarar det volymviktade genomsnittspriset av Fantasmas aktie på Nasdaq Stockholm under trettio (30) handelsdagar fram t.o.m. 15 september 2021.

Mot bakgrund av Transaktionens slutförande och konsolideringen av Wiener Games i Fantasmas koncern har Fantasma även beslutat att senarelägga bokslutskommunikén för 2021 till den 9 mars 2022, istället för 9 februari 2022 som tidigare kommunicerats.

 

Denna information är sådan som Fantasma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2021 kl. 16:05.

 

För mer information, kontakta Jacob Sachs, tf VD på Fantasma, jacob@fantasmagames.com eller telefon +46 708 143993.

 

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Fantasmas produktportfölj, som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways och Elemento, är tillgänglig världen över via mer än 200 spelsajter och online-casinon, däribland Leo Vegas, Unibet, Svenska Spel och Betsson.

 

Fantasmas Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer: 08-5030 1550 eller e-post: ca@mangold.se.