FANTASMA – SLOTS BEYOND GAMBLING

We are bringing gaming experience into the world of gambling.

Heavily inspired by gaming with extensive know-how from operators, affiliates and suppliers; we create slots beyond gambling!

Spelbolaget Fantasma Games AB (NASDAQ: FAGA) har tecknat avtal om att förvärva spelproducenten Wiener Games OOD.

Affären breddar Fantasma Games befintliga verksamhet från att enbart utveckla spel i eget namn, till att även producera spel åt andra.

Det aktuella förvärvet gör att Fantasma Games kommer att kunna öka takten på den egna spelutvecklingen, samtidigt som Wiener Games konsultverksamhet ger helt nya intäktsströmmar.

Wiener Games grundades 2014 och växer stadigt med god lönsamhet. Bolaget har sitt huvudkontor i Sofia, Bulgarien och omsätter sedan 2018 i genomsnitt ca 350 000 EUR på årsbasis. Bolaget, som har 19 anställda, fungerar som en fristående producent av spel åt spelstudios och operatörer som Relax Gaming, Leo Vegas, Microgaming och Skywind.

– Vi har börjat lida av det angenäma problemet att inte fullt ut kunna möta kundefterfrågan på nya spel. Wiener Games har å sin sida en stark produktionsapparat, men en begränsad distributionskapacitet. Förvärvet löser bådas problem samtidigt som vi försäkrar oss om nya löpande intäkter genom en helt ny affärsmodell, förklarar Fantasma Games tf vd Jacob Sachs.

För Fantasma Games del innebär uppköpet även att bolaget kommer att kunna göra fler spel för utvalda operatörer utan någon adderad resursbelastning på den svenska delen av verksamheten. Man förväntar sig också att Wiener Games kommer bidra positivt till Fantasmas Games resultat.

– Vi är ett lönsamt produktionsbolag som gör spel till några av världens största casinon. Genom Fantasma Games, som på kort tid gjort sig ett namn i branschen, kommer vi att bredda vårt kontaktnät ytterligare samtidigt som vi får möjlighet att skapa och distribuera egna spel, säger Wiener Games vd Konstantin Dinev.

Överlåtelsen som undertecknades idag sker till en köpeskilling om 0,7 miljoner EUR (0,5 miljoner EUR erläggs kontant och 0,2 miljoner EUR genom nyemitterade aktier i Fantasma) på nettoskuldfri basis. I affären ingår också en tilläggsköpeskilling, baserad på framtida resultat (EBIT 2021 – 2024), som maximalt kan uppgå till 1,8 miljoner EUR och erläggs antingen genom nyemitterade aktier i Fantasma Games eller kontant, vilket Fantasma Games äger rätt att bestämma. Förvärvet är villkorat av sedvanliga tillträdesvillkor. Tillträdet sker preliminärt i oktober 2021.

Denna information är sådan som Fantasma Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 september 2021 kl. 08:30.

För mer information, kontakta Jacob Sachs, tf VD på Fantasma Games, jacob@fantasmagames.com eller telefon +46 708 143993.

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Bolagets produktportfölj, som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways och Elemento, är tillgänglig världen över via mer än 200 spelsajter och online-casinon, däribland Leo Vegas, Unibet, Svenska Spel och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer: 08-5030 1550 eller e-post: ca@mangold.se.