Posted on / by Fredrik Johansson / in Regulatory press releases

Fantasma Games delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Stockholm 10 november 2021

 

Tillväxtresan för Fantasma Games fortsatte under den gångna perioden med nya distributionsavtal, ett större företagsförvärv och högre spelarinsatser.

I somras tecknade Fantasma Games distributionsavtal med Salsa Technologies som öppnar dörren till framförallt Syd- och Centralamerika, samt med Golden Matrix Group (OTCMKTS: GMGI) med starkt fäste i Asien. Dessa samarbeten kommer att aktiveras ungefär samtidigt som Fantasma Games senare i år gör sitt intåg på den nordamerikanska marknaden genom kasinojätten Scientific Games (NASDAQ: SGMS).

– Vi ser framemot att de här viktiga distributionsavtalen ska börja rulla igång, och har stora förhoppningar om vad det kommer att innebära för oss intäktsmässigt. Vi fortsätter följa vår utstakade plan och trots att de nya distributionsavtalen ännu inte aktiverats kan vi redan nu se att spelarinsatserna under kvartalet ökat med 39% jämfört med samma period förra året. Att vi under perioden valde att certifiera delar av vår spelportfölj för den nyligen omreglerade holländska marknaden, i kombination med en högre återbetalning till spelarna, medförde att intäkterna för kvartalet inte ökade i samma takt, säger Fantasma Games tf VD Jacob Sachs i en kommentar.

Vid sidan av dessa nya distributionsavtal har Fantasma Games under den aktuella perioden även lanserat flera spel, genomfört en lyckad emission samt inlett ett förvärv av Wiener Games, i syfte att stärka sin produktionskapacitet.

– Wiener Games kunskap och erfarenhet kommer att gynna organisationen som helhet, och vi ser att de kommer att bidra till Fantasma Games omsättning och resultat redan från och med nästa kvartal. Vid sidan av det ser Fantasma ut att gå mot nytt rekord i spelarinsatser under oktober, vilket känns oerhört kul, avslutar Sachs.

Kvartalet juli – september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 252 TSEK (1 557 TSEK)
 • EBITDA uppgick till -1 600 TSEK (2 996 TSEK)*
 • Periodens resultat uppgick till -2 197 TSEK (2 614 TSEK)*
 • Resultat per aktie uppgick till -0,64 SEK (1,24 SEK) efter utspädning

* Resultatet under motsvarande period föregående år är till stor del präglat av ändrade redovisningsprinciper vilket gör jämförelsen missvisande

Väsentliga händelser under Q3 2021

 • Förvärv av Wiener Games påbörjas i syfte att stärka produktionskapaciteten
 • Bolaget genomför en riktad emission om 8 miljoner SEK
 • Trevor Ko, med mångårig erfarenhet från branschen däribland NetEnt/Evoltion, rekryteras till rollen som produktchef
 • Nytt distributionsavtal ingås med Salsa Technologies
 • Flera nya spel lanseras, däribland uppföljaren till bolagets hittills mest populära spel, Heroes Hunt 2

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Vid en extra bolagsstämma den 21 oktober väljs Johan Königslehner in som ny styrelseledamot
 • Vid samma stämma godkänns ett nytt incitamentsprogram om 100 000 teckningsoptioner

 

Denna information är sådan som Fantasma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2021 kl. 08:30.

För mer information, kontakta Jacob Sachs, tf VD på Fantasma Games jacob@fantasmagames.com eller telefon +46 0708-143993.

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Bolagets produktportfölj, som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways och Elemento, är tillgänglig världen över via mer än 200 spelsajter och online-casinon, däribland Leo Vegas, Unibet, Svenska Spel och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer: 08-5030 1550 eller e-post: ca@mangold.se.