Posted on / by Fredrik Johansson / in Non regulatory news

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag

Idag, den 10 maj 2022, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 i Fantasma Games AB (publ) (”Fantasma Games” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 24 maj 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 13,87 SEK per aktie. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 24 maj 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 20 maj 2022.

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO1 finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på www.fantasmagames.com/.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO1:

Nyttjandeperiod: 10 maj 2022 – 24 maj 2022.

Teckningskurs: 13,87 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 560 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt nyttjande nyemitteras 560 000 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 7,8 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 20 maj 2022.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 140 000,00 SEK, från 758 522,50 SEK till 898 522,50 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 560 000 aktier, från 3 034 090 till
3 594 090 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 15,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 24 maj 2022, alternativt avyttras senast den 20 maj 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 24 maj 2022.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckningsoptionsinnehavare kan kontakta sin förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.fantasmagames.com/ och på Mangolds webbplats, www.mangold.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Fantasma Games i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För ytterligare information:
VD Fredrik Johansson
Fredrik@fantasmagames.com
+46 730 23 23 29

Om Fantasma Games AB (publ):

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj, som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways och Elemento, uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Unibet, Svenska Spel och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och mailadress ca@mangold.se.